Szkolenia controlling

Nasi wykładowcy

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 20 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu w prężnie działających przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor otwartych i zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010,  i wielu innych.

Janusz Gach – specjalista w zakresie zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Doświadczony wykładowca, autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Autor kilku podręczników z zakresu pracy w systemach MS Windows, obsłudze arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsłudze edytora MS Word.

Wojciech Gardziński – właściciel firmy AFIN (Wrocław), producenta Systemu Analizy Ekonomicznej AFIN (100 wdrożeń), opartego o technologię i środowisko arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, autor wielu publikacji, referatów, programów szkoleniowych z zakresu Excela, Accessa i jego wykorzystania w zarządzaniu, w szczególności w dziedzinie controllingu finansowego.

Marek Zduńczyk – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.


Krzysztof Rumiński – wieloletni praktyk Excela. Realizator wdrożeń Business Intelligence, z zastosowaniem zarówno systemu Afin, którego jest dystrybutorem, jak i własnego oprogramowania uzupełniającego w języku VBA.Autor publikacji z zakresu wdrażania controllingu. Autor programów szkoleniowych z zakresu Excela i Accessa dla analityków biznesowych. Prowadzi zajęcia z Podstaw Informatyki na Podyplomowym Studium Rachunkowości przy Uniwersytecie w Białymstoku.