Szkolenia controlling

Analityk finansowy

"Analityka chętnie przyjmę"

Marek Zuber *

Ostatnie lata przyniosły nam wzrost poczucia nieprzewidywalności kształtowania się sytuacji na świecie. Wielki kryzys finansowy 2008 roku zaskoczył praktycznie wszystkich. Nawet, jeśli ktoś przewidywał, że do tąpnięcia może dojść, to próba przepowiedzenia terminu i głębokości załamania w zasadzie nikomu się nie udała. A jeśli, to bardziej na zasadzie długookresowego pesymistycznego nastawienia do wszystkiego co nas otacza. Czyli wieszczenia przez lata, że na pewno będzie jakiś kataklizm.  Kiedy kryzys już nastał rozstrzał scenariuszy jego rozwoju mógł przyprawić o zawrót głowy. A czy ktoś trzy miesiące temu spodziewał się takiego rozwoju sytuacji w państwach Afryki Północnej? Konsekwencją tych wydarzeń jest choćby silny wzrost cen ropy na rynkach światowych, którego, oczywiście, nikt nie przewidział.
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, wszystko jedno, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy wielka spółka akcyjna, funkcjonujemy w pewnym otoczeniu. Można je podzielić na dwa segmenty. Mikrootoczenie będzie zespołem takich elementów, na które mamy jakiś wpływ. Możemy tu wskazać choćby naszą konkurencję, mamy na nią wpływ choćby przez politykę sprzedaży, czy politykę produktową, którą prowadzimy, albo konsumentów, na których możemy oddziaływać  na przykład kampaniami reklamowymi. Makrootoczenie będą to z kolei te elementy otoczenia, na które wpływu nie mamy, jak sytuacja demograficzna, klimat, czy ceny surowców.
Mikro otoczenie możemy w jakiś  sposób kształtować. Nie możemy tego robić z makrootoczeniem, dlatego przewidzenie tego, co może w nim zajść, jest szalenie istotne z punktu widzenia przyszłości firmy. Jeśli jesteśmy eksporterem, to chcemy wiedzieć, jaki będzie kurs walutowy za rok, czy dwa. Jeśli bierzemy kredyt, to dobrze by było określić jego koszt, a to wymaga założeń dotyczących kształtowania się poziomu stóp procentowych w przyszłości. Itd.itp
Jeśli zatem obecne czasy są wyjątkowo trudno przewidywalne tym bardziej dobrze jest dysponować instrumentarium, które pomoże nam wyciągać wnioski, co do przyszłości. Oczywiście nie chodzi tu o czytanie z kryształowej kuli, choć dobrze byłoby taką umiejętność posiąść, ale o analityczne potraktowanie przyszłości na bazie dostępnych danych.  Z pewnością nie zagwarantuje nam to pełnego sukcesu, ale po pierwsze może nas zbliżyć do jego osiągnięcia, a po drugie jeśli nawet nie będziemy w stanie dokładnie określić kształtowania się różnych wielkości w przyszłości, to przynajmniej spróbujemy pokazać w jakim kierunku mogą one pójść. Tak, czy inaczej będziemy mieli przewagę w stosunku do innych.
Ostatni okres wzmógł zatem zainteresowanie ludźmi, którzy posiadają umiejętności analizy sytuacji i wyciągania z niej wniosków na przyszłość. Także w kontekście rynków finansowych, czy surowcowych. Obserwujemy także wzrost zainteresowania systemami, które tego typu analizy są w stanie ułatwić. A najlepiej dysponować z jednej strony narzędziami, a drugiej osobami, które dzięki tym narzędziom potrafią wyciągać odpowiednie wnioski. Trzeba tylko dobrze zrozumieć sens istnienia jednego i drugiego. Analityk, czy system analizujący, nie załatwi za nas kwestii podjęcia decyzji. Nie będzie także w stanie powiedzieć, czy coś na pewno się stanie. Mówimy tu bowiem o podstawach matematycznych opisu rzeczywistości, nie zaś o nadprzyrodzonym przewidywaniu przyszłości. Ale dzięki owym analizom będziemy w stanie uprawdopodobnić pewne scenariusze i stworzyć mapę wpływu poszczególnych z nich na naszą sytuację. A to oznacza na przykład możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami.
Wraz z niekwestionowanymi ekspertami w zakresie analizy finansowej przybliżymy ww. problematykę oraz omówimy narzędzia niezbędne do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju firmy. Serdecznie zapraszam do udziału w kursie Akademii Biznesu MDDP „Akademia analityka finansowego”

*Marek Zuber -  ekonomista i analityk rynków finansowych. Był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, obecnie główny ekonomista Internetowe¬go Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zasiada w kilku radach nadzor¬czych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza. Współprowadzący kurs w Akademii Biznesu MDDP – Akademia analityka finansowego.

Zapraszamy na kurs:

Akademia analityka finansowego efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu

- (104 h) kurs weekendowy