Szkolenia controlling

Kluczowe wskaźniki efektywności

Kluczowe wskaźniki efektywności / Key Performance Indicators czyli finansowe oraz niefinansowe wskaźniki, które są  stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Wspierają w osiąganiu przez firmę celów operacyjnych i strategicznych. KPI stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. KPI są także narzędziem kontroli menedżerskiej, pozwalają szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom, wcześnie reagować na problemy, wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywne wykorzystywanie posiadanych przez organizację zasobów.