Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości - Microsoft Excel

Terminy
2021-10-21 2021-10-22 Warszawa
2021-11-09 2021-11-10 Warszawa
2021-12-20 2021-12-21 Warszawa
Cel szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy  zapoznają się z  najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji  Microsoft Excel  w pracy działów księgowych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce.  Po szkoleniu uczestnicy szybko i sprawnie przygotują analizę kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych i danych do sprawozdań bilansowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Uczestnicy nauczą się korzystać z funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości co pozwoli zautomatyzować wykonywanie zadań m.in.:
- przygotować i obrabiać dane z wykorzystaniem formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
- analizować każdy nawet bardzo duży zbiorów danych i w ciągu kilku chwil przygotować z niego wielowymiarowe analizy i zestawienia.

Metody
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Wszystkie ćwiczenia wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.
Program
1. Jak przyspieszyć pracę w księgowości stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty, wyszukiwania):
- Uzgadnianie kont sprzedaży, VAT, magazynów, rozrachunków, rozliczenia zakupu itp. przy użyciu funkcji Excela
- Szybkie i precyzyjne wyliczanie różnego rodzaju odpisów aktualizujących oraz rezerw
- Szybka obróbka rachunków telefonicznych, faktur za paliwo, faktur leasingowych, list płac w celu przygotowania do jak najszybszego zaksięgowania

2. Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej (podsumowanie danych w tabeli, elementy i pola obliczeniowe, grupowanie danych) czyli zrób analizy w 5 minut:
- Analiza należności, zobowiązań, stanów magazynowych z uwzględnieniem podziału na dowolne grupy wiekowania 
- Analiza kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego w rozbiciu na piony, działy i inne dowolne kategorie w oparciu o zapisy z ksiąg rachunkowych – struktura i dynamika zmian
- Analiza i szybki rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych towarów oraz grup towarów jednorodnych gatunkowo – optymalizacja księgowania wyników inwentaryzacji 
- Analiza kosztów operacyjnych np. koszty paliwa, leasingu, telefonów
- Analiza środków trwałych znajdujących się w posiadaniu firmy
- Analiza finansowa z wykorzystaniem zapisów z ksiąg rachunkowych

3.Jak uprościć sobie pracę wykorzystując makra czyli niech Excel zrobi część pracy za Ciebie.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1240 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
10:00 – 16:00

Czas trwania:
2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć:
siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl