Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR - Microsoft Excel dla HR

Terminy
2020-05-05 2020-05-06 Warszawa
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się programem Excel w codziennej pracy. Szczególną uwagę poświęcimy analizie oraz gromadzeniu danych osobowych pracowników. Uczestnicy nauczą się wyszukiwać, wyróżniać i eksportować dane w MS Excel, sporządzać raporty, analizy i zestawienia w krótkim czasie. Przedstawione zostaną możliwości automatyzacji często wykonywanych zadań celem sprawniejszego zarządzania bazą pracowników. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą funkcje statystyczne i bazodanowe, zaawansowane używanie filtrów oraz formatowanie warunkowe. Przedstawiony będzie również sposób przygotowywania i zabezpieczania arkuszy, który w dalszej kolejności będzie przesyłany do uzupełnienia. Omówione zostanie drukowanie dokumentów z wszystkimi zaawansowanymi opcjami. Podczas warsztatu omówionych zostanie minimum 50 skrótów klawiszowych.

 

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych/kadr oraz do osób zajmujących się analizą danych osobowych przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

Program
1. Zagadnienia wstępne – powtórzenie
• Adresowanie komórek
• Funkcje logiczne
• Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
• Funkcje SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI
• Funkcje dat
• Tworzenie tabel przestawnych

2. Operacje na datach i czasie
• Tworzenie własnych formatów dat i czasu
• Zamiana dat zapisanych niepoprawnie na prawidłowe daty
• Wykorzystanie funkcji logicznych i funkcji dat do obliczania terminów np. kończących się umów, okresów wypowiedzenia
• Wykorzystanie funkcji tekstowych do pracy z datami

3. Ochrona i sprawdzanie poprawności danych
• Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza (ograniczenie edycji przez użytkownika, ochrona formuł arkusza)
• Wymuszanie na użytkowniku wprowadzania odpowiednich danych (np. tylko określone wartości wybierane z listy rozwijanej, data w prawidłowym formacie)

4. Wykorzystanie Excela do analizy danych
• Analiza absencji (listy obecności) przy użyciu funkcji statystycznych: (m. in. SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI)
• Tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe
• Funkcje logiczne w obliczaniu wskaźnika rotacji pracowników

5. Power Query – wstęp do dodatku
• Zasada działania
• Pobieranie danych z plików Excela – bieżącego i innych
• Pobieranie danych ze stron internetowych
• Podstawowe przekształcenia na danych
• Łączenie danych z wielu identycznych plików

6. Tabele przestawne – dalsze opcje
• Różne sposoby obliczeń w tabeli
• Pola obliczeniowe (prognozy wydatków szkoleniowych)
• Wykresy przestawne
• Budowanie kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem fragmentatorów, opcjonalnie: osi czasu.
• Opcjonalnie: formatowanie warunkowe w tabelach przestawnych

7. Wizualizacja danych
• Liczba zatrudnionych pracowników w miesiącu
• Rozpiętość wynagrodzeń

8. Opcjonalnie: Tworzenie narzędzi dla pracowników
• Tworzenie formularzy elektronicznych z użyciem formantów (np. checkbox)
• Korespondencja seryjna w MS Word

9. Skróty klawiszowe ułatwiające pracę w arkuszu
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Justyna Świdnicka,
tel. (022) 208 28 47, fax (022) 211 20 90
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl