Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Visual Basic for Applications - Microsoft Excel

Terminy
2021-10-25 2021-10-28 Warszawa
2021-12-13 2021-12-16 Warszawa
Cel szkolenia
Zrozumienie kodu VBA, poprzez naukę i praktyczne zastosowanie, zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji automatyzujących zadania związane z dokumentami Microsoft Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Pełna automatyzacja wykonywanych czynności. Przy pomocy VBA można automatyzować wiele powtarzalnych zadań (nie tylko w obrębie Excela, ale również powiązanych z innymi aplikacjami pakietu Office). Uczestnicy szkolenia naucza się tworzyć rozbudowane, interaktywne skoroszyty.

Metody
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Program
1. Wprowadzenie  do Visual Basic for Applications:
  - główne elementy okna edytora VBA,
  - zasady bezpieczeństwa,
  - zasady tworzenie makr.

2. Zasady tworzenia procedur:
  - zasada dostępności procedur,
  - zmienne - definiowanie i ich cechy,
  - definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja.

3. Automatyzacja czynności w MS Excel:
  - tworzenie makr przy pomocy nagrywania,
  - edycja zarejestrowanego makra.

4. Rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications:
  - sterowanie przebiegiem programu: konstrukcje warunkowe i pętle,
  - przekazywanie parametrów.

5. Funkcje w MS Excel:
  - tworzenie własnych funkcji,
  - wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych.

6. Obiekty:
  - biblioteka obiektów MS Excel,
  - różne sposoby nauki obiektów,
  - obiekt "range”,  graficzne, wspierające tabele przestawne.

7. Obsługa błędów:
  - błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne,
  - ignorowanie błędów,
  - własna obsługa błędów.

8. Procedury zdarzeń.

9. Zdarzenia i uruchamianie procedur.

10. Tworzenie własnych aplikacji:
  - importowanie, uzupełnianie danych,
  - aplikacje automatyzujące.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
10:00 – 16:00

Czas trwania: 
4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć:
siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl