Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie - Microsoft Excel - poziom zaawansowany

Terminy
2021-10-21 2021-10-22 Warszawa
2021-11-22 2021-11-23 Warszawa
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie  zaawansowanej wiedzy na temat  wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych funkcji aplikacji m.in. umiejętność zaawansowanej obróbki danych w arkuszu, generowania wykresów. Będą potrafili pracować z wieloma arkuszami i tworzyć zaawansowane formuły. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy naucza się samodzielnie analizować dane przy pomocy tabel przestawnych oraz wykorzystywać inne źródła danych. Ćwiczenia zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki  automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania  zaawansowanych  możliwości  w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.
 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik  będzie potrafił:
- Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
- Importować i formatować dane na poziomie zaawansowanym
- Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
- Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
- Zakładać zaawansowane filtry
- Korzystać z szablonów
- Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
- Importować i eksportować dane
- Korzystać z pracy online
- Zarządzać zeszytami

Metody
Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Program
- Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych.

- Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych. Import i analiza danych  z plików tekstowych do Excela.

- Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych).

- Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych.

- Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych.

- Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej.

- Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań.

- Prezentacje danych - wykresy.

- Funkcje w  arkuszu MS Excel.

- Funkcje macierzowe, przykłady zastosowań.

- Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów.

- Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika.

- Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver.

- Organizacja pracy z programem Excel.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia na komputerze (komputer zapewnia organizator), przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl