Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Kluczowe Wskaźniki Efektywności - Key Performance Indicators - KPI

Terminy
2021-11-25 2021-11-26 Warszawa
Program
1. Wprowadzenie:
a) cele w przedsiębiorstwie a budowanie jego wartości,
b) cele a strategia firmy,
c) korzyści zarządzania przez cele i KPI.

2. Budowa systemu zarządzania przez cele i KPI:
a) podstawowe zasady efektywnego wdrożenia systemu zarządzania przez cele i KPI,
b) podstawowe funkcje systemu,
c) fazy budowy systemu,
d) rodzaje celów i ich powiązanie ze strategią firmy,
e) poprawne formułowanie celów,
f) cele a zadania/działania,
g) cele a mierniki (KPI),
h) źródła danych KPI,
i) rodzaje KPI,
j) przykład specyficznych KPI branżowych,
k) tworzenie kart celów i KPI na poszczególnych poziomach zarządzania – powiązania pomiędzy celami i KPI na różnych poziomach zarządzania.

3. Powiązanie zarządzania przez cele i KPI z systemem motywacyjnym:
a) pojęcie motywacji,
b) motywacja finansowa i tworzenie kart premii,
c) motywacja pozafinansowa,
d) motywacja a komunikacja i zaufanie.

4. Monitoring realizacji celów:
a) przeglądy okresowe,
b) rozmowy okresowe.

5. Powtórzenie i podsumowanie.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1350 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:

Dzień I 10:00-16:00
Dzień II 9:00-15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (22) 208 28 33/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl