Szkolenia controlling

Nazwa szkolenia

Programowanie VBA (Visual Basic for Application) dla analityków biznesowych- warsztaty komputerowe

Terminy
2021-11-24 2021-11-26 Warszawa
Cel szkolenia
Szkolenie zrealizuje dwa następujące cele:
1. Ugruntuje i poszerzy wiedzę na temat języka VBA Excel i środowiska programistycznego (Edytora Visual Basic).
2. Przedstawi sposoby pobierania (i zapisywania) danych z zewnętrznych źródeł danych przy użyciu kodu VBA oraz zaprezentuje możliwości VBA pod kątem obróbki danych dla potrzeb raportów i podsumowań.

Wymagania

• Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średnim
• Znajomość języka VBA na poziomie podstawowy
Program
1.Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej VBA Excel w następujących obszarach:

• Rejestrator makr Excela
- skoroszyt Personal.xlsb
- resetowanie i przerywanie makra
- tryb względny i bezwzględny rejestracji

• Opcje ustawień Edytora VB
- code setting
- okna dokowane

• Edytor makropoleceń
- paski narzędziowe
- okno Immediate
- okno Locals
- okno Watch

• Zmienne tablicowe
- deklaracja i dostęp do elementów tablicy
- redefinicja tablicy
- dyrektywa Option Base 1
- dyrektywa Option Explicit

• Sterowanie kodem
- instrukcja warunkowa If … Else/ElseIf ... End If
- instrukcja Select Case
- pętla For Each ... Next
- wcześniejsze zakończenie pętli

• Komunikacja makra z użytkownikiem
- funkcja MsgBox (z opcjami)
- metoda InputBox obiektu Application

• Funkcje wbudowane i operatory
- wywołanie funkcji
- funkcje konwertujące
- zagnieżdżanie funkcji
- operatory logiczne

• Funkcje użytkownika
- opis argumentów funkcji
- referencja do pliku z funkcją
- tworzenie i instalowanie dodatku z funkcją

• Testowanie i debugowanie
- kompilacja kodu
- wykonanie kodu od wskazanej linii
- operacja arytmetyczne i logiczne w oknie Immediate
- uruchamianie funkcji i podprogramów w oknie Immediate
- dodawanie Breakpoint’ów

•Obsługa błędów
-obiekt Err
-opcje środowiska VB związane z obsługą błędów

• Praca z obiektami
- deklarowanie i tworzenie obiektów
- usuwanie obiektów
- aliasy do obiektów

• Praca z komórkami i zakresami
- obiekt Selection
- obiekt CurrentRegion
- obiekty aktywne: ActiveCell, ActiveWorkbook, ActiveSheet
- kolekcja arkuszy

• Praca z zeszytami
- otwieranie i zamykanie zeszytów
- metoda GetOpenFilename
- kolekcja zeszytów

2. Import, eksport i obróbka danych zewnętrznych:

• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami tekstowymi
- otwarcie pliku
- metoda OpenText (rozróżnianie separatorów)
- tryb dostępu
- odczyt zawartości pliku
- odczyt zawartości pliku liniami
- zapis do pliku i jego zamknięcie

• przetwarzanie katalogów
- funkcja Dir
- właściwość FileDialog

• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami baz Access’a
- dodawanie biblioteki ADO
- obiekty: Recordset, Connection, Command
- metoda Execute
- operacja na bazie: Select, Insert, Update, Delete

• Korespondencja seryjna email przez OutLook’a
- dodawanie biblioteki Outlook
- obiekty OutLook’a
- metoda CreateItem

• Korespondencja seryjna email przez domyślnego Klienta poczty
- metoda SendMail
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa: 1890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl