Szkolenia controlling

Zgłoszenie na szkolenie
Temat: Controlling pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami - KURS IV sesje
Termin i miejsce: 2020-04-06 - 2020-06-17 Warszawa
Kod szkolenia:
Cena za osobę:*
Dane do wystawienia faktury
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:*
Dla osób fizycznych prosimy wprowadzić imię i nazwisko
NIP:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod:*
Telefon:*
Faks:*
e-mail ogólny:*
Zgłaszane osoby
Imię i nazwisko:*
Stanowisko/Dział:*
e-mail bezpośredni:*
Telefon:*
Faks:*
Uwagi:
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:*